"ציור זו הרפואה שלי
והרפואה שיש לי לתת"

נגן וידאו

"יצייר לו כל אחד באמת ובתמים מה שנשמתו מראה לו, 
יוציא את תנובתו הרוחנית מן הכח אל הפועל, בלא שפתי רמיה,
ומניצוצות כאלה אבוקות אור יתקבצו, ויאירו את כל העולם מכבודם,
מחלקי אמת פנימית כאלה האמת הגדולה תופיע" הרב קוק

להשראה ועדכונים מהסטודיו